Geïnteresseerd in FCM Online? 

FCM Online - altijd zekerheid over voedselcontactmaterialen

FCM Online is de database voor wettelijk verplichte informatie over voedselcontactmaterialen. FCM Online helpt leveranciers om de juiste en actuele wettelijk verplichte informatie over voedselcontactmaterialen in te voeren, zodat de afnemer deze in een oogopslag kan zien. Met FCM Online is de benodigde informatie altijd actueel en overal bereikbaar.

Verpakkingsmaterialen en gebruiksartikelen die in contact komen met levensmiddelen moeten voldoen aan wettelijke eisen. Dit om risico's voor de gezondheid te beperken. Deze risico's kunnen ontstaan doordat er schadelijke stoffen uit de verpakking of het gebruiksartikel in de voeding terecht komen. De producent (of leverancier) van een voedselcontactmateriaal moet de afnemer daarom informeren over de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en de eventuele risico’s. De zogenaamde Verklaring van Overeenstemming (VvO) of Voedselveiligheidsverklaring (in het Engels: Declaration of Compliance) dient om afnemers de benodigde informatie voor veilig gebruik te verschaffen. In een VvO wordt bevestigd dat het materiaal of voorwerp aan de wettelijke voorschriften voldoet.

FOODBASE heeft een handige online applicatie ontwikkeld: 'FCM Online'. Met FCM Online wisselen leveranciers en de afnemers van voedselcontactmaterialen de verklaring heel gemakkelijk uit en is de benodigde informatie altijd actueel en overal bereikbaar. De applicatie ondersteunt de leverancier met van toepassing zijnde wetgeving en geeft aan wanneer een update van een verklaring noodzakelijk is. Wijzigt de leverancier iets, dan krijgt de afnemer daar bericht van. De afnemers hoeven dus geen eigen administratie bij te houden of informatie via de mail uit te wisselen. Kijk hier voor alle voordelen voor leveranciers en afnemers, voor meer informatie en mogelijkheden om u aan te melden.

“Laat u niet langer inpakken door wettelijke regels! Wij besparen u veel tijd met de beveiligde elektronische uitwisseling van noodzakelijke informatie over voedselcontactmaterialen!”

Pauline Houtsma
Hygiëne & Voedselveiligheid

Pauline@foodbase.nl