Coalities

 

FOODBASE initiëert en participeert in verschillende coalities om te komen tot een bewust en gezond voedingspatroom. In dit kader is FOODBASE betrokken bij diverse landelijke projecten rond voeding en gezondheid. Ook werkt FOODBASE nauw samen met diverse partijen als belangen- en brancheorganisaties, fabrikanten en universiteiten. De kennis en ervaring die we hiermee opdoen versterkt ons in datgene waar we goed in zijn en waar we in geloven. Tegelijkertijd werken we hiermee ook nog eens aan een gezonder Nederland.

Informatie over voeding zo brengen, dat die aanspreekt en consumenten overtuigt.  Dat is de uitdaging waar elke ondernemer voor staat. Dit is de wereld van FOODBASE. Een goed voorbeeld is onze activiteit Het Nationaal Schoolontbijt. Een jaarlijks terugkerend en landelijk ontbijtevenement dat ondersteund wordt met een uitgebreid lespakket. Het is hier vooral de combinatie van een fysiek ontbijt aangevuld met educatie die kinderen bewust maakt van hun ontbijtgedrag.

FOODBASE investeert daar mogelijk in onderzoek en samenwerkingsverbanden die leiden tot een bewuster en gezonder voedingspatroon. De kennis en ervaring die we hiermee opdoen versterkt ons om in datgene waar we goed in zijn, nog beter te kunnen worden. En tegelijkertijd werken we ook nog eens aan een gezonder Nederland.  

“Tegenwoordig besteden we meer tijd met het praten over voeding dan aan het nuttigen hiervan. Goede voorlichting is dan ook belangrijk.”

David de Bruijn
Expert Voorlichting & Communicatie
06 18 48 03 99
David@foodbase.nl